Meyer en Van Schooten / 2002
" Shoebaloe l "
[ Amsterdam ]